*   Ajankohtaista

 

 

 

 

 

*   Projektin jäsenalue

 

ID:    

PW:  

 

            

 

Eng_Flag

 

*    Kalevi Korpela, dos., Tampereen yliopisto, psykologian laitos, kalevi.korpela@uta.fi
Ks.
Lisätietoja

*    Liisa Tyrväinen, prof., METLA, PL 16, 96300 Rovaniemi, liisa.tyrvainen@metla.fi,
puh. +358 10 2114553, fax. +358 10 211 4401

 

*    Matti Ylén, tutkija, Tampereen yliopisto, psykologian laitos, matti.ylen@uta.fi

*    Harri Silvennoinen, tutkija, Joensuun yliopisto, Harri.Silvennoinen@joensuu.fi

 

 

 

 

Epidemiologinen ja psykologinen tutkimus osoittaa asuinalueen ja naapuruston viheralueiden tärkeyden ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle. Vaikutukset näkyvät jopa kuolleisuudessa. Asuinalueen luontomielipaikkojen on osoitettu toimivan päivittäisen DSCN0082stressin ja mielialan säätelyn tukena. Tulokset tarvitsevat kuitenkin tarkempaa empiiristä testaamista. Kansalaisten viheralueita koskevat terveyteen liittyvät, sosiaaliset ja rahalliset arvot ovat vähän tutkittuja ja melko tuntemattomia asioita ympäristösuunnittelussa ja ympäristöä koskevassa päätöksenteossa. Niiden tutkimiseksi ja päätöksentekoon sovittamiseksi tarvitaan eri näkökulmia integroivaa teoreettista näkökulmaa. Tässä tutkimuksessa pyritään integroimaan psykologinen, sosiaalinen ja ekonominen näkökulma.

 

Keskeiset tutkimustavoitteet ovat:

 

*       selvittää asukkaiden erilaiset viheralueiden käyttämisen ja arvottamisen tyypit

*       selvittää erilaisten viheralueiden elvyttäviä vaikutuksia eri väestöryhmissä

*       selvittää elvyttävien vaikutusten, paikkaan kiintymisen, turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunteen keskinäistä yhteyttä

*       DSCN0086testata hypoteesia meluherkkyyden ja asuinalueen luontomielipaikkojen valinnan välisestä yhteydestä

*       testata hypoteesia koetun terveydentilan ja mielipaikkojen käytön useuden välisestä yhteydestä

 

 

 

 

Hankkeen julkaisuja:

 

Artikkelit:

 

  

·        Korpela, K., Ylén, M., Tyrväinen, L. & Silvennoinen, H. (in press). Favorite green, waterside and urban environments, restorative experiences and perceived health in Finland. Health Promotion International. doi:10.1093/heapro/daq007

 

·        Korpela, K. & Ylén, M. (2009). Effectiveness of favorite place prescriptions - A field experiment. American Journal of Preventive Medicine, 36, 435-438. doi: 10.1016/j.amepre.2009.01.022

 

·        Korpela, K., Ylén, M., Tyrväinen, L. & Silvennoinen, H. (2008) Stability of self-reported favourite places and place attachment over a 10-month period. Journal of Environmental psychology. doi:10.1016/j.jenvp.2008.05.008

 

 

·        Liisa Tyrväinen, Harri Silvennoinen, Kalevi Korpela ja Matti Ylén (2007). Luonnon merkitys kaupunkilaisille ja vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin. Metlan työraportteja. Raporttia saa vain sähköisessä muodossa (pdf), maksutta Metlan kotisivuilta: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp052-07.pdf

 

·        Korpela, K. (2007) Luontoympäristöt ja hyvinvointi. Psykologia, 42, 364-376.

 

·        Korpela, K. & Ylén, M. (2007) Perceived health is associated with visiting natural favourite places in the vicinity. Health & Place. 13, 138–151. doi:10.1016/j.healthplace.2005.11.002 

 

·        Tyrväinen, L. Korpela, K., Silvennoinen, H., Ylén, M. (2006) The importance of nature to Finns and the effect of the use of green areas on perceived health and restorative experiences. In Nilsson, K. &Nielsen A. (Eds.), Urban Forestry for Human Health and Wellbeing. COST E39 Research Conference, ASEM 2hd Symposium on Urban Forestry. Copenhagen 28th June 1st July, 2006. Forest & Landscape Denmark. (Abstracts, p.19.) ISBN-13:987-87-7903-289-7.

 

 

Opinnäytteet:

 

 

*       Hakamäki,T. (2010). Luontoikkunanäkymä on yhteydessä hyvinvointiin 15-34-vuotiailla. Pro gradu -työ. Tampereen yliopisto, psykologian laitos. http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu04058.pdf

 

*       Mäkinen, S. (2009). Mielipaikkakäyntien yhteys elpymiseen, koettuun terveydentilaan, koettuihin terveysoireisiin ja elämäntyytyväisyyteen. Pro gradu -työ. Tampereen yliopisto, psykologian laitos. http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu03924.pdf

 

*       Stenius, H. (2006). Mielipaikassa elpymisen, negatiivisen affektiivisuuden ja koetun terveyden väliset yhteydet. Pro gradu -työ. Tampereen yliopisto, psykologian laitos. http://tutkielmat.uta.fi/tulos.phtml

 

*       Korhonen, N. (2006). Työn muodon sekä työstä koettujen huolien ja ilojen yhteys psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Pro gradu -työ. Tampereen yliopisto, psykologian laitos. http://tutkielmat.uta.fi/tulos.phtml

 

Kongressiesitelmät ja –abstraktit:

 

·        Korpela, K., Tyrväinen, L., Ylén, M., & Silvennoinen, H.  (2008). Kaupungin viheralueet ja ihmisten hyvinvointi. Viheralan kansallinen tutkimuspäivä, 24.4.2008, Viherympäristöliitto, Nokian kaupunki, VERTE – Ympäristörakentamisen keskus, Pitkäniemi, Nokia.

 

·        Korpela, K. (2008) Favourite places, environmental means of emotion and self-regulation. Kutsuttu esitelmä, Workshop on Recovery from Work. 31.3.-1.4.2008. Dept. of Psychology, University of Surrey, UK.

 

·        Tyrväinen, L., Korpela, K., Silvennoinen, H. & Ylén, M. (2008). The importance of nature to Finns and the relationship of the use of green areas on perceived health and restorative experiences. A poster presented at March, 29, 2008. Symposium on Forest & Health, The Society of Forest Medicine within the Japanese Society for Hygiene. Department of Hygiene and Public Health, Nippon Medical School, Tokyo, Japan.

 

·        Korpela, K., Ylen, M., Tyrväinen, L. Silvennoinen, H. (2007). In Search for the Determinants of Restorative Experiences in Favourite Places. COSTE39 Action Conference: Forests, Trees and Human Well-Being. 31.10.2007 - 02.11.2007, Sliema, Malta. Poster.

 

·        Liisa Tyrväinen, Kalevi Korpela, Harri Silvennoinen & Matti Ylén The importance of nature to Finns and the relationship of the use of green areas on perceived health and restorative experiences. Presented in the COSTE39, Copenhagen, Denmark, 28.-30.6.2006.

 

·        Silvennoinen, H., Tyrväinen, L., Korpela, K. ja Ylén, M. (2006) Luonnon merkitys kaupunkilaisille ja vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin. Luontomatkailu, metsät ja hyvinvointi –seminaari 4.-5.12.2006, Koli.

 

·        Korpela, K., Ylén, M., Tyrväinen, L. Silvennoinen, H., 2006. Differences in restorative experiences between types of favourite residential areas. Institute for Housing and Urban Research, Uppsala University, Gävle. 04.12.2006 - 07.12.2006

 

*       Aiempia aiheeseen liittyviä julkaisuja

*       Hankkeen yhteydet ja yhteistyötahot

 

Käynnit projektin

sivustossa: